Magnetisch onderzoek

Magnetisch onderzoek (MT) is een conventionele testmethode voor het controleren van de oppervlakte-integriteit. Ze is enkel bruikbaar op ferromagnetische materialen zoals ijzer, nikkel, …

Giet- en smeedstukken, warmgewalste staven en allerhande eindproducten zijn geschikt voor magnetisch onderzoek.

Het proces van Magnetisch onderzoek

Dit proces bestaat uit 3 delen:

 • het te onderzoeken stuk moet eerst worden gemagnetiseerd.
 • daarna moeten inspectiemedia of magnetische partikels worden aangebracht.
 • als laatste moeten de patronen die door de deeltjes worden gevormd, worden geïnterpreteerd. Deze patronen worden gevormd wanneer ze worden aangetrokken door het magnetische lekveld dat door discontinuïteiten in het stuk ontstaat.

Een magnetische inspectie kan uitgevoerd worden met zichtbare of fluorescerende deeltjes. En deze kunnen zowel vloeibaar als in poedervorm aangebracht worden.

Testen met fluorescerende magnetische deeltjes zijn gevoeliger dan testen met zichtbare media. Deze werkwijze is enkele uitvoerbaar als natte methode en wordt er geen contrastverf gebruikt. Er is een UV-A-lamp (blacklight) nodig in een verduisterde ruimte om de aanwijzingen te bekijken en correct te interpreteren.

Voor het aanbrengen van een magnetisch veld maken we gebruik van de jukmethode. De elektrische spoel in de juk creëert een magnetisch veld in de lengterichting dat via de benen van de juk op het onderzochte deel overgaat. Dit gebeurt met een permanente magneet of met een magneet die rechtstreeks aangesloten is op het net of een batterijpakket. Een juk is multi-inzetbaar: binnen, buiten, in vaten en tanks en in alle posities.

In welke fase passen we Magnetisch onderzoek toe?

Magnetisch onderzoek (MT) wordt toegepast in elke fase van de levenscyclus van een product:

 • initieel vormen van ingoten
 • gelaste producten
 • operationele producten

De voordelen en nadelen van Magnetisch onderzoek

Voordelen:

 • snelle methode voor het inspecteren van grote oppervlakken
 • methode is uitvoerbaar met relatief goedkoop werkmateriaal
 • onmiddellijke interpretatie van indicaties
 • minder kritieke oppervlaktevoorbereiding nodig dan bij Penetrant Onderzoek (PT)
 • niet-locatiegebonden methodiek
 • detectie van oppervlaktefouten en fouten die zich net onder het oppervlak bevinden

Nadelen:

 • kan enkel uitgevoerd worden op ferromagnetische oppervlakken
 • stroomtoegang is noodzakelijk (via het net of via een batterijpakket)
 • sommige testvloeistoffen zijn erg brandgevoelig, hetgeen brandgevaar oplevert, zeker in afgesloten- of binnenruimtes

In welke industrie passen we magnetisch onderzoek toe?

Industrieën waarin magnetisch onderzoek toegepast wordt:

 • constructiestaal
 • petrochemie
 • olie-, gas- en windindustrie, on- en offshore
 • scheepvaartindustrie